Skip to main content

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op 2 maart jl. de wijze van toezicht gepubliceerd op het gebruik van mobiele apparatuur in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen.

Bekijk en download het document ‘Wijze van toezicht bij Mobiele apparatuur’: https://lnkd.in/eC8zpGkC

In het kort komt het er op neer dat als er geen explosieveilige apparaten verkrijgbaar zijn, er in sommige gevallen in een zone 2 of zone 22 gebruik mag worden gemaakt van niet-explosieveilige apparaten waarvan de ontstekingsbronnen zijn beoordeeld door een deskundig persoon.

De methode voor de beoordeling van ontstekingsbronnen en de wijze van rapporteren staan verwoord in de Nederlands Technische Afspraak 7914 ‘Explosieve atmosferen – Tijdelijk gebruik van niet-ATEX-apparaten in explosiegevaarlijk gebied’.

Werkt u ook in gevarenzones met apparaten waarvan er geen explosieveilige variant verkrijgbaar is? Neem dan contact op met de consultants van Paltrock-ATEX. We zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de genoemde Nederlandse Technische Afspraak en beoordelen op deskundige wijze of je apparaten veilig gebruikt kunnen blijven worden in gevarenzones.