Skip to main content

Op 15 maart jl. zat Paltrock-ATEX de IECEx03NL commissie voor.  De doelstelling van de IECEx03NL commissie is om te fungeren als platform voor kennisdeling én om invloed uit te oefenen op toekomstige ontwikkelingen van normen gerelateerd aan explosieveilige elektrische installaties.

Gedurende de IECEx03NL commissie kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:

De wijzigingen van de norm IEC 60079-14 ten opzichte van de vorige versie.

De IEC 60079-14 heeft betrekking op de eisen voor ontwerp, keuze en de opstelling van elektrische installaties in explosieve atmosferen.

Naar verwachting wordt de nieuwe versie van de IEC 60079-14 in 2024 opgeleverd. Hoewel de norm compleet nieuw is ingedeeld (met nu 9 in plaats van 23 hoofdstukken) zijn de technische wijzigingen en aanvullingen beperkt. Wel staan er een aantal eisen in de norm die niet in lijn lijken met het Arbeidsomstandighedenbesluit, zoals het toestaan van niet-explosieveilige apparaten in een pilot plant met gezoneerde gebieden. Het standpunt wordt voorgelegd aan de NLA.

De wijzigingen van de norm IEC 60079-17 ten opzichte van de vorige versie.

De 60079-17 gaat over inspectie en onderhoud van elektrische installaties in explosieve atmosferen. De wijzigingen zijn zeer beperkt. De norm is uitgebreid met de inspectie-eisen voor beschermingswijze Ex o (olievulling).

De wijzigingen van de norm IEC 60079-19 ten opzichte van de vorige versie. De 60079-19 gaat over reparatie en revisie van explosieveilige apparaten.

De revisiecyclus van de norm is net begonnen met het verschijnen van 31J/331/DC. Nederland heeft nog niet gereageerd maar zal dit zeker doen bij het verschijnen van de CDV (Committe Draft for Vote). Vanuit de commissie zijn er diverse vragen ingebracht.

De ExSFC (IECEx Service Facility) commissie heeft het laatst (online) vergaderd op 7 juni 2022. Het verslag laat zien dat er weinig of geen ontwikkelingen zijn en dat er zelfs nog actiepunten open staan uit 2017. Hopelijk komt er weer wat beweging in met John Allen als nieuwe voorzitter van WG 5 (IECEx 03-5 – reparatie en revisie).