Skip to main content

Het ontwerp voor de NTA 7914 ‘Tijdelijk gebruik van niet-ATEX apparaten in explosiegevaarlijk gebied’ is in december 2021 gepubliceerd. Belanghebbende partijen kunnen nog tot 1 april 2022 commentaar indienen.

In december 2021 is het ontwerp van de NTA 7914 gepubliceerd voor commentaar. Deze commentaartermijn loopt op 1 april 2022 af. Intussen is duidelijk dat er binnen de doelgroep van bedrijven die te maken hebben met explosiegevaar én binnen hun brancheverenigingen misvattingen bestaan over wat wij,  NEN normcommissie Explosieveiligheid, met deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) willen bereiken.

 

Waarom een NTA 7914?

NTA 7914 is geschreven om invulling te geven aan de nieuwe tekst in het Arbobesluit, artikel 3.5e. Hieronder is de wijziging in verkorte tekst weergegeven.

Oude tekst (tot januari 2020)

Voor zover het explosieveiligheidsdocument geen andere eisen stelt, worden in de gevarenzones ATEX apparaten gebruikt met een categorie 1, 2 of 3, overeenkomstig de gevarenzone.

Nieuwe tekst (vanaf januari 2020)

Voor zover het explosieveiligheidsdocument geen aanvullende eisen stelt, worden in de gevarenzones ATEX apparaten gebruikt met een categorie 1, 2 of 3, overeenkomstig de gevarenzone.

Hoewel de wijziging minimaal is, zijn de gevolgen voor de bedrijven die te maken hebben met explosiegevaar groot: onder de oude tekst werden niet-ATEX apparaten, onder toepassing van o.a. gasdetectie, gebruikt in explosiegevaarlijk gebied. Dit kan met de nieuwe tekst niet meer: in een gezoneerd gebied moeten ATEX apparaten worden gebruikt. Is er geen ATEX uitvoering van het apparaat op de markt beschikbaar, dan moet voor een andere oplossing worden gekozen. Welke oplossingen dat zijn, staat in NTA 7914.

 Voor wie is NTA 7914 bedoeld?

NTA 7914 is bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met explosiegevaar als gevolg van de aanwezigheid van brandbaar gas, damp, nevel of stof. Deze bedrijven moeten hun arbeidsplaatsen classificeren in zone 0, 1 en 2 voor brandbare gassen, dampen en nevels of zone 20, 21 en 22 voor brandbaar stoffen. In deze zones mogen alleen explosieveilige (ATEX) apparaten worden gebruikt. Echter niet alle apparaten zijn in een ATEX uitvoering leverbaar. De NTA 7914 kan worden toegepast om deze niet-ATEX apparaten toch tijdelijk te kunnen inzetten bij werkzaamheden.

Hoe kan NTA 7914 helpen?

NTA 7914 geeft praktijkgerichte handvatten voor het tijdelijk dezoneren van een gezoneerd gebied en voor het beoordelen van niet-ATEX apparaten voor tijdelijk gebruik in zone 2 of 22. Bij toepassing van de NTA wordt op dit punt voldaan aan artikel 3.5e en is er daarnaast een werkbare oplossing gevonden voor werkzaamheden gerelateerd aan gebieden met explosiegevaar.

Wat vind ik in de NTA 7914?

NTA 7914 geeft aan hoe je veilig kunt werken in het kader van aanwezig explosiegevaar, hoe je explosieve atmosferen tijdelijk kunt wegnemen of reduceren tot zone 2 of 22 en hoe je niet-ATEX apparaten kunt beoordelen voor tijdelijk gebruik in zone 2 of 22. Dit alles wordt ondersteund met veel praktijkvoorbeelden in de bijlagen A t/m G van de NTA . Daarmee is NTA 7914 voor veel situaties toepasbaar, als een Zwitsers zakmes.

Waar kan ik ondersteuning bij toepassing van NTA 7914 vinden?

Ondersteuning wordt geboden vanuit normcommissie Explosieveiligheid en vanuit het daaronder vallende Platform ATEX 153. Daarnaast zijn er in Nederland diverse adviesbureaus en ZZP’ers beschikbaar die deskundig zijn op dit gebied. Vragen kunnen ook bij NEN worden ingediend waarna ze bij normcommissie Explosieveiligheid terechtkomen voor beantwoording.

Wat vindt de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) van NTA 7914?

De werkgroep heeft in een vroeg stadium contact gelegd met de NLA en heeft het ontwerp van NTA 7914 aan hen voorgelegd. Het commentaar dat vanuit de NLA is geleverd is door de werkgroep beoordeeld en verwerkt in NTA 7914.

Wanneer wordt de NTA 7914 gepubliceerd?

De werkgroep NTA 7914 komt begin april bijeen om kennis te nemen van de ontvangen commentaren en te beoordelen welke commentaren worden overgenomen voor de eerste editie van NTA 7914. Als de werkgroep klaar is met haar werk wordt het ontwerp voorgelegd aan normcommissie Explosieveiligheid. Als deze instemt met publicatie zal NTA 7914 naar verwachting rond de zomer van 2022 worden gepubliceerd.

Commentaar indienen

Het ontwerp van NTA 7914 staat op normontwerpen.nen.nl

Na registratie van uw naam, organisatie en e-mailadres krijgt u toegang tot de NTA. Per paragraaf is het mogelijk om aan te geven waarom en hoe u de tekst zou willen aanpassen.

Commentaar indienen kan tot 1 april 2022.

 

Dit artikel is geschreven door Theo Pijpker, senior-consultant explosieveiligheid bij Paltrock-ATEX b.v. Het artikel is op 23 februari gepubliceerd via de website van het NEN en te raadplegen via: https://www.nen.nl/nieuws/nta-7914-een-zwitsers-atex-zakmes-of-toch-niet/?utm_medium=email