Skip to main content

Bestel hier het gratis handboek Explosieveiligheid voor operators

Veiligheidskundige bij Paltrock Frank de Jager heeft een praktisch handboek geschreven voor operators die werken in- of in de nabijheid van explosieve atmosferen. Explosieve atmosferen zijn gebieden waar gevaarlijke concentraties brandbare mengsels aanwezig kunnen zijn. Zij kunnen ontstaan op werkplekken waar wordt gewerkt met brandbare gassen, dampen of brandbare poeders of waar deze kunnen worden gevormd.

Je bestelt het handboek via het aanmeldformulier.

Deel 1 – Voor operators

Deel I is geschreven voor operators. In deze uitgave gaat de Jager dieper in op het herkennen van explosieve atmosferen, het herkennen van ontstekingsbronnen en de beste manieren om veilig te werken in explosieve atmosferen. Ook behandelt hij onderwerpen als; wat is een explosie, wet- en regelgeving, ontstekingsbronnen en het explosieveiligheidsdocument.

Delen 2 & 3

Dit is het 1e deel uit de serie Kennis om te delen van Paltrock HSE. Naast deze uitgave werkt de Jager aan de handboeken ‘explosieveiligheid voor monteurs’ en ‘explosieveiligheid voor veiligheidskundigen’. Deze uitgaven volgen later dit jaar.

 

Geen velden gevonden.