Skip to main content

100PROCENT CURSUSSEN

GECOMBINEERDE LEERVORMEN

Onze cursussen zijn ontwikkeld met onderwijskundigen en kennen een optimale combinatie van verschillende leervormen. Doordat kennis op verschillende wijzen wordt aangeboden en cursisten actief met het lesmateriaal aan de slag gaan worden daadwerkelijk vaardigheden bij gebracht. Hierdoor zijn cursisten in staat om veiliger te werken en afwijkingen sneller te herkennen.

Ervaren docenten

Wij werken uitsluitend met ervaren docenten. Je kunt rekenen op optimale aandacht.

Functiegericht

Onze cursussen zijn functiegericht en sluiten volledig aan bij jouw dagelijkse praktijk!

Gecertificeerd

Onze cursussen zijn gestoeld op erkende eind- en toetstermen en af te sluiten met een persoonscertificaat!

Interactief

Onze cursussen kennen een hoge mate van interactie. Je gaat zelf actief aan de slag!

Lesboek

Bij al onze cursussen wordt een fullcolour lesboek verstrekt.

Gecombineerde leervormen

Onze cursussen zijn ontwikkeld met onderwijskundigen en kennen een optimale combinatie van verschillende leervormen.

In beeld

Kijk en luister naar een cursist die vertelt over haar ervaring bij Paltrock ATEX.

Overzicht cursussen

[trainings_info_box data_id=”1570,1571,1442,1440,1439,1379″]

Andere diensten explosieveiligheid

Quick-scan ATEX 153

Scan om te beoordelen of de ATEX 153 op uw organisatie van toepassing is en welke maatregelen vereist zijn om aan Wet- en regelgeving te voldoen

ATEX 114 ondersteuning

Ondersteuning bij het ontwerp en de beoordeling van apparaten en beveiligingssystemen die door een inherente potentiƫle bron van ontvlamming een explosie kunnen veroorzaken

NEN-EN-IEC 60079-17

Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in explosieve atmosferen

NEN-EN-IEC 60079-14

Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties in explosieve atmosferen

Statische elektriciteit

Advies over de benodigde maatregelen voor het voorkomen of het veilig afvoeren van elektrostatische ladingen

Ondersteuning bij handhaving

Ondersteuning bij kwesties waarin het bevoegd gezag een boete of eis heeft opgelegd

Risicobeoordeling niet-elektrische uitrusting

Het beoordelen van de ontstekingsbronnen van niet-elektrische uitrusting

Lezing en seminars

Onze consultants brengen je graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van explosieveiligheid of de wijze waarop explosieveiligheid op je organisatie van toepassing is

Advies effectbeperkende maatregelen

Advies over het beperken van de schadelijke gevolgen van een explosie zodat de veiligheid en gezondheid van je werknemers blijft gewaarborgd