Skip to main content

Informatie

Onze cursussen zijn ontwikkeld met onderwijskundigen en hebben een optimale combinatie van verschillende leervormen. Cursisten gaan actief met het lesmateriaal aan de slag.

Omschrijving

In module 007/008 wordt uitgelegd op welke wijze een visuele, nauwkeurige en gedetailleerde inspectie kan worden uitgevoerd op elektrische installaties in explosieve atmosferen en welke voorschriften er hiervoor gelden.

Doelgroep

Personen die betrokken zijn bij de inspectie van elektrische installaties in explosieve atmosferen. Zoals monteurs en installateurs.

Duur
16 uur
Toetsing
Theorietoets en/of praktijkvraagstuk
Tarief

€899,- per cursist bij deelname van minimaal 7 cursisten