Skip to main content

Informatie

Onze cursussen zijn ontwikkeld met onderwijskundigen en hebben een optimale combinatie van verschillende leervormen. Cursisten gaan actief met het lesmateriaal aan de slag.

Omschrijving

In module 004 wordt uitgelegd hoe explosieveilig materieel kan worden onderhouden. De cursus heeft betrekking op zowel elektrisch als mechanisch materieel.

Doelgroep

Personen die betrokken zijn bij het onderhoud van explosieveilig materieel. Zoals monteurs en installateurs.

Duur
8 uur
Toetsing
Theorietoets en/of praktijkvraagstuk
Tarief

€499,- per cursist bij deelname van minimaal 7 cursisten