Skip to main content

Informatie

Onze cursussen zijn ontwikkeld met onderwijskundigen en hebben een optimale combinatie van verschillende leervormen. Cursisten gaan actief met het lesmateriaal aan de slag.

Omschrijving

De cursus wordt volledig op maat gemaakt en kent een zeer hoge mate van interactiviteit.

Doelgroep

Operators die werkzaam zijn in- of in de nabijheid van explosieve atmosferen.

Duur
8 uur
Toetsing
Theorietoets
Tarief

€279,- per cursist bij deelname van minimaal 7 cursisten